FORUMUL  AUTORITĂŢILOR DE REGLEMENATRE DIN ŢĂRILE MĂRII NEGRE (FARTMN în câteva cuvinte)

În vederea creării unei platforme generoase dedicate autorităţilor de reglementare din statele membre aflate în zona de Cooperare Economică din spaţiul Mării Negre, Consiliul Suprem pentru Radio şi Televiziune din Turcia (RTUK) a formulat o propunere sub formă de proiect pe care a supus-o atenţiei statelor din zona susmenţionată. Propunerea a fost acceptată cu prilejul reuniunii Grupului de Lucru pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei ce a avut loc la Kiev în Ucraina in perioada 4-5 decembrie 2007.

În contextul susamintit, autorităţile de reglementare din statele membre aflate în zona de Cooperare Economică din spaţiul Mării Negre s-au reunit la sediul BSEC din Istambul în data de 30 iunie 2008. Cu acest prilej au fost de acord să facă publică Declaraţia Comună prin care se înfiinţează Forumul Autorităţilor de Reglementare din ţările Mării Negre (FARTMN). Reprezentanţii tuturor statelor membre au decis să organizeze anual reuniuni ale acestui Forum în vederea promovării cooperării şi discutării chestiunilor de interes comun din domeniul audiovizual.

Ca urmare a celor susmenţionate, Reuniunea Inaugurală a  FARTMN care a precedat Întrunirea Comitetului de Experţi, dedicată pregătirii versiunii finale a Cartei FARTMN, s-a desfăşurat în perioada 25-26 iunie 2009 în Antalya. Versiunea finală a Cartei FARTMN a fost adoptată în cadrul Reuniunii Preşedinţilor din data de 26 iunie 2009 şi textul a putut fi amendat prin modificări propuse de oricare din părţi până la 1 septembrie 2009. Ulterior, Carta FARTMN a urmat procedura ratificării de fiecare autoritate de reglementare din ţările aflate în zona de cooperare a Mării Negre.

 Conform Cartei, anual un stat membru va găzdui Întâlnirea anuală. Comitetul Executiv a fost gândit ca o “troică” practică utilizată în Uniunea Europeană şi este alcătuit din preşedintele în exerciţiu, predecesorul acestuia şi succesorul la această funcţie. Întâlnirea Anuală din 2009 s-a ţinut sub auspiciile Preşedinţiei din Turcia. Republica Elenă a preluat Preşedinţia pentru următorul an şi va găzdui Întâlnirea Anuală din 2010.