Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu (BRAF), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletlerinin ulusal yayıncılık düzenleyici otoritelerinin bir araya gelerek Karadeniz bölgesinde yayıncılık sektöründeki güncel ve süreğen/sürekli sorunlara ilişkin olarak görüşmeler gerçekleştirecekleri ve aralarında hâlihazırda var olan diyalog ve işbirliğinin artırılması amaçlarına hizmet etmek üzere açık bir uluslararası platform olarak 2008 yılında kurulmuştur.

BRAF, tüm KEİ Üye Devletlerini temsil edecek şekilde 12 ulusal yayıncılık düzenleyici otoritesinden oluşmaktadır. BRAF'ın esas karar alma organı, yılda bir kez toplanan BRAF Yıllık Konferansı'dır. BRAF Tüzüğü, 25-26 Haziran 2009 tarihlerinde Türkiye-Antalya'da düzenlenen Birinci Yıllık Konferans’ta kabul edilmiştir. Ankara'da bulunan Daimi Sekretarya, BRAF’ın sekretarya hizmetlerini yürütmektedir. Türkiye görselişitsel medya düzenleyici otoritesi olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Daimi Sekretaryanın faaliyetleri ile ilgili maliyetleri karşılamaktadır. BRAF'ın yürütme organının ise mevcut dönem başkanı ile bir önceki ve bir sonraki dönem başkanlarının bir araya gelmesi ile “troyka” şeklinde çalışması öngörülmüştür.

BRAF faaliyetlerinin, üyeleri arasında üretken ilişkiler kurmak için fırsatlar yarattığına ve Karadeniz Havzasında ikili işbirliklerinde olduğu kadar çok taraflı işbirliklerinin de gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesinde güvenilir bir zemin oluşturduğuna inanılarak BRAF Daimi Sekretaryası tarafından, BRAF’ın tam ve başarılı bir şekilde faaliyet gösteren bir örgüt olduğu belirtilerek, 5 Kasım 2012 tarihinde Avrupa Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Medya ve Bilgi Toplumu Yürütme Komitesi (CDMSI)’ne görselişitsel medya hizmetleri alanında yakın işbirliğini sürdürmek için başvuru yapılmış olup; 23-26 Nisan 2013 tarihleri arasında Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen CDMSI toplantısında gözlemci statüsü kazanılmıştır. Ayrıca BRAF Daimi Sekretaryası, daha somut ilişkiler kurmak için KEİ Uluslararası Daimi Sekretaryasına başvurmuş olup resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından BRAF, 18 Haziran 2015 tarihinde Moldova'nın başkenti Kişinev’de düzenlenen KEİ Üye Devletlerinin 32. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ‘Sektörel Diyalog Ortaklığı Statüsü'ne layık görülmüştür.

Yıllık konferanslardaki işbirliği ve görüşmelerin yanı sıra BRAF Üyeleri, bağlayıcı olmayan “Küçüklerin Korunması” Üzerine Kiev Ortak Deklarasyonu ve “Karadeniz Havzasında Uluslararası İşbirliğinin On Yılı (2008 - 2018)” başlıklı BRAF Kitabı gibi değerli çıktılar üretmektedir. Bugüne kadar BRAF; ticari iletişim, küçüklerin korunması, internet üzerinden görselişitsel içeriğin izlenmesi gibi çeşitli konularda dokuz yıllık konferans düzenlemiştir. BRAF ayrıca Avrupa’da ve diğer kıtalarda EPRA, CERF, IBRAF gibi diğer bölgesel düzenleyici otorite ağlarıyla düzenli temaslarda bulunmaktadır.