ФОРУМ ЦРНОМОРСКИХ РЕГУЛАТОРНИХ ОРГАНА У ОБЛАСТИ РАДИОДИФУЗИЈЕ (БРАФ укратко)

Ради стварања платформе која обухвата регулаторне органе у области радиодифузије држава чланица Организације за црноморску економску сарадњу (BSEC), државама чланицама BSEC је поднет предлог пројекта који је припремио Врховни савет за радио и телевизију (РТУК) Турске. У складу с тим, предлог је прихваћен на састанку Радне групе за информационе и комуникационе технологије BSEC одржаном 4-5. децембра 2007. године у Кијеву у Украјини.

У том контексту, регулаторни органи у области радиодифузије држава чланица BSEC су се састали у седишту BSEC у Истанбулу 30. јуна 2008. године и договорили да издају Заједничку декларацију којом проглашавају оснивање Форума црноморских регулаторних органа у области радиодифузије – БРАФ. Представници свих држава чланица су одлучили да одржавају годишње скупштине БРАФ ради унапређења сарадње и разматрања заједничких питања из сектора радиодифузије. 

Стога је прва Годишња скупштина БРАФ, којој је претходио састанак Комитета експерата, на којем је припремљен пречишћен текст Статута БРАФ, одржана у Анталији 25-26. јуна 2009. године. Пречишћен текст Статута БРАФ је усвојен на састанку председника 26. јуна 2009. године уз могућност да било која страна поднесе измене и допуне до 1. септембра 2009. године. Сматра се да је Статут БРАФ тиме ратификован.

Према Статуту, сваке године једна од држава чланица је домаћин годишње скупштине. Извршни орган је одређен као "тројка", као што практикује ЕУ, и састоји се од актуелног председавајућег, претходног и следећег председавајућег. Годишња скупштина 2009. године одржана је под председавањем Турске. Република Грчка је преузела председавање за следећу годину и биће домаћин Годишње скупштине у јуну 2010. године.